Faydalı Pratik Bilgiler | Bilgisiz Kalma

Cuma Mesajları

  • Mayıs 12, 2022
  • 7 min read
Cuma Mesajları
Cuma Mesajları
Ayetli Cuma Mesajları
Cuma Mesajları

Bugün Cuma… Rabbim! Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun.

Cuma Mesajları

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı affetsin . Bizlere esenlik versin.
Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları

Allahım birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar

Cuma Mesajları

Dertlerimize Derman ver Allahım! Sıkıntılarımızı Kolaylıkla Atlatmayı Nasip Eyle.
Dualarınız Kabul Olsun Bereketli Cumalar.

Cuma Mesajları

Cuma Berekettir, Cuma Huzurdur. Bereketiniz Ve Huzurunuz Bol olsun
Hayırlı Cumalar

Cuma Mesajları

Allah’ım! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru.” (Buhârî, “De’avat”, 55) Hayırlı cumalar.

Cuma Mesajları

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi
Fil Süresi
Hayırlı Cumalar

Cuma Mesajları

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Senin için bağrını açmadık mı?
2- İndirmedik mi senden o yükünü?
3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?
4- Senin şanını yüceltmedik mi?
5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.
6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!
7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul!
8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul!

Cuma Mesajları

“Selam, rahmet ve bütün güzellikler, her türlü dil, beden ve mal ile yapılan ibadet Allah’a mahsustur. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun. Selâm bizlere ve Allah’ın sâlih kullarına olsun. Ben şahadet ederim (kesinlikle bilirim) ki, Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve şahadet ederim ki Hazret-i Muhammed Allah’ın kulu ve Resûlüdür.” Cumanız Mübarek Olsun

De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.” Hayırlı Cumalar

Cuma Mesajları

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur. Allahım! Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Hayırlı Bereketli Cumalar

Cuma Mesajları

Allah’ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın daima her şeyden üstündür. Cuma Gününüz Mübarek Olsun

Cuma Mesajları

Allahım! Sen’den yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız. Cumanız Mübarek Olsun

Cuma Mesajları

Allah’ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz. Namazı yalnız Sen’in için kılarız, ancak Sana secde ederiz. Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz Sen’in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır. Hayırlı Cumalar

Cuma Mesajları

Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen’i hayır ile överiz. başkasından bilmeyiz. Bereketli Hayırlı Cumalar

Cuma Mesajları

“Allah’ım! Muhammed’e ve Muhammed’in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim’e ve İbrahim’in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye layık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin. Hayırlı Cumalar

Cuma Mesajları

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum’a 17,18) Hayırlı cumalar.

Cuma Mesajları

“Kul kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah’ta onun yardımcısı olur” Ebu Davud, Edep, 60

Cuma Mesajları

Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:“Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Bunlar, Allah’ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3)

Cuma Mesajları

Allah’ım Sen affedicisin, affı seversin, beni de affeyle (Hadis-i Şerif) Hayırlı cumalar.

Cuma Mesajları

Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur. Ra’d,13/28. Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.

Cuma Mesajları

“Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selâmlarınız bana sunulur” HAYIRLI CUMALAR

Cuma Mesajları

Cemaatle cuma namazı kılındıktan sonra da oturduğu yerden kalkmadan 100 kez: “Allah’ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim.” diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmi dört bin günahını Allah mağfiret eder.”(Ali el-Müttakî, no: 21321) CUMANIZ MÜBAREK OLSUN

Cuma Mesajları

Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina muhammed Hayırlı Cumalar

Cuma Mesajları

Cuma günü sabah namazından önce, “Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni) Hayırlı Bereketli Cumalar

Cuma Mesajları

Sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resûlullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla kabul oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, dualarımızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…

Cuma Mesajları

Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen”sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam (a.s.m) ile. Hayırlı Cumalar 

Cuma Mesajları

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun.

Cuma Mesajları

Allah’ım; Yolda olana “Selâmet” Hasta olana “şifa” Darda olana “Metanet” Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Cuma Mesajları

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.

Cuma Mesajları

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla kabul oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, dualarımızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı cuma-mesaji-ayirac.png

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *