Faydalı Pratik Bilgiler | Bilgisiz Kalma

Dilekçe Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Eylül 19, 2022
  • 3 min read
Dilekçe Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
dilekçe yazımı

Dilekçe

Özel şahısların tüzel kişiliklere (resmi daire veya firmalar) talebini yazılı olarak iletmek için yazılan yazılara dilekçe denir.

Başlık

Başlık; kurumu adresi, telefonu, unvanı, logosu vs. bilgileri ile tanıtır. Bu bilgilerin bir kısmı özel şahıslarda olmadığı için, kendine ait bilgileri gönderici adresi bölümünde yazacaktır. Sayı bölümü kurumların gelen giden evrak takibi içindir. Özel şahısların evrak takibi ve arşivleme ihtiyacı olmadığı için dilekçede sayı yazılmaz.

Tarih


Tarih bölümü resmi yazılardaki gibi de yazılabilir. Ancak uygulamada sıkça görüldüğü gibi metin bölümünün bitiminden itibaren tarihi yazabilirsiniz.

Adres Bölümü (Dilekçenin Gönderileceği Kurumun Adresi)
Bu bölüm resmi yazı veya iş yazılarındaki adres düzenlemesi aynı yazılabilir. Uygulamada daha yaygın kabul gören biçimde adresin hitaba dönüştürülmesi ve satır boyu uzatılıp -kelimelerin baş harfi veya hepsi- büyük harfle yazılabilir. Bu durumda il ismi üst satırla aynı hizada bitecek şekilde bir alt satıra altı çizili olarak yazılır.

Metin Bölümü
Şekil yönünden resmi yazı ile aynı olmasına rağmen içerik olarak çok önemli iki temanın en az iki paragrafta bulunması gerekir. 1. paragrafta dilekçe sahibinin talebine esas olan konuda yeterliliğini ve niteliklerini belirtmek suretiyle kendini tanıtması gerekir. 2. Paragrafta dilekçe sahibi talebini açıklar.
Arz etmek zaten saygı anlamı içerdiği için “saygıyla” arz edilmez. Arz etmek saygıyla sunmak demektir.
Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder. Vatandaşlar yalnızca arz eder.
Tarih bölümü yukarıda oluşturulmamışsa, metnin sonuna eklenir.

İmza Bölümü
Metin kısmının son satırından sonra 3 aralık imza için bırakılıp, adı soyadı yazılır. İmza mutlaka ismin üzerine atılmalıdır.

Dilekçe Sahibinin Adresi Bölümü
Resmi yazı ve iş yazılarında bulunmayan bu bölüm dilekçenin imza kısmından sonra ek yoksa 5 satır boşluk bırakılıp sol bloğa dayalı yazılır. Adresin her satırı sol bloktan başlar, bütün kelimelerin baş harfi büyük yazılır. Kasaba ve şehir ismi en alt satıra yazılır.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *