Faydalı Pratik Bilgiler | Bilgisiz Kalma

Ninniler

  • Temmuz 8, 2023
  • 8 min read
Ninniler

Ninniler, annelerin süt emen çocuklarını uyutmak yada ağlamasını durdurmak için, sade bir dille, hece ölçüsüne göre ve melodi ile söyledikleri sözlerdir. Söz ve ezgiler genelde anneler tarafından yaratılarak söylenir. Ninni, çocuk salıncakta, beşikte veya kucakta sallanıp uyutulmaya çalışırken söylenir.
Ninniler anonim halk edebiyatı ürünlerindendir. Genel olarak dörtlükler biçiminde söylenirler.
Ninniler genellikle mani türünde dörtlüklerden meydana gelen bir çeşit türküdür. Tek dörtlük halinde ninniler olduğu gibi, birden fazla dörtlükten oluşan ninniler de vardır.
Ninniler, güzel dilekleri içermekle birlikte, içinde bulunulan sosyal şartları da yansıtmaktadır. Çoğunluğun kız veya oğlan oluşuna, güzelliğine, babasız oluşuna, yaramazlığına göre çeşitli konularla bezenmişlerdir.

Ninnilerin hoş geliyor
Koyun ile koç geliyor
Sen ağlama gülüm
Baban seni çok seviyor ninni

Ninni deyip belediğim
Al bağında daladığım
Seni Haktan dilediğim
Uyusunda büyüsün ninni

Horoz öter uzun uzun
Dün geceden uykusuzum
Uyusana iki gözüm
Ninni yavrum ninni

Kuzu meler anasına
Kuşlar uçar yuvasına
İşte geldim bir yaşına
Nenni bebek nenni

Oğlum oğlum yürüdü
Ak donunu sürüdü
Haydi büyü koş oğlum
Tarlayı diken bürüdü
Uyu yavrum nenni
Büyü yavrum nenni

Uyu bebeğim uyusana
Yavaş yavaş büyüsene
Sütüm yok ki verim sene
Nenni bebek nenni

Bahçeye kurdum salıncak
Ninni derim yatana dek
Eline de verdim oyuncak
Ay buluta batana dek
Uyusana yumurcak
İlk horozlar ötene dek
Uyusun da büyüsün ninni

Bebek girmiş yaşına
Şapka ister başına
Çok sallama beşiği
Düşürürsün bebeğini
Nenni yavrum nenni

Nenni dedim uyudum
Saf ananla büyüttüm
Nenni yavrum nenni

Oğlan oğlan oyunda
Yağlı börek koynunda
Anası oğlan aramış
Oğlu kızlar yanında
Nenni yavrum nenni

Nenni dedim uyusun
Tıpış tıpış yürüşün
Nenni yavrum nenni

Çamdan beşik oydurdum
İçine güller doldurdum
Nenni yavrum nenni

Nenni dedim uyudun
Allah dedim büyüdüm
Nenni yavrum nenni

İstanbul’un kuyuları
Çemen bitmiş kıyıları
Hani bu kızın dayıları
Ninni kızım ninni

İstanbul’dan sandık gelir
İçi dolu fındık gelir
Bey babası karşılardan gelir
Ninni kızım ninni
Ninni ninni nesteneli
Koynu dolu kesteneli
Neylemeli kesteneyi
Şeker lokumla beslemeli
Ninni kızım ninni

Gümüş bağın hereciği
Yaldız evin direciği
Titresin düşmanların yüreciği
Ninni kızım ninni

Ninni ninni nidasına
Beyler inmiş odasına
Allah bağışlasın bu kızı
Ana babasına
Ninni kızım ninni

Nenni nenni nestineli
Boynu dolu kesteneli
Oğlum uyusun nenni
Büyüsün nenni

Ninniler dedim beledim
Al bağırdak doladım
Ben seni Allah’tan dilerim
Ninni yavrum ninni
Uyusun da büyüsün ninni

İstanbu’un kuyuları
Çayır çimen kıyıları
Benim yavrum asker etmişler
Çiftedir onun dayıları
Ninni yavrum ninni
Uyusun da büyüsün ninni

Güller diktim ocak ocak
Toplayalım kucak kucak
Ellerin gülleri açılmış
benim yavrum tomurcuk
Ninni yavrum ninni
Uyusun da büyüsün ninni

Oklavam ekmek dolalı
Yumak yumağı ulalı
Beyaz döşlüğü yamalı
Nenni oğlum nenni nenni

Senin canım yazım kışım
Benim şirin nazlı kuşum
Sana sevgi uçurmuşum
Uyu ninni uyu ninni

Tahta kurdum ekmek açtım
Çocuk uyanınca şaştım
Yanan odundan vazgeçtim
Nenni oğluma nenni nenni

Unu elekte eledim
Ben Haktan dilek diledim
Tahta beşiğe beledim
Nenni oğlum nenni nenni

Taş bebek beşikten bakar;Gözlerimden yaşlar akar
Be sallarım tıngır mıngır
Nenni bebeğim nenni

Elim elim ibrişim
Elden çıktı bir kuşum
Kuş uçtu dala kondu
Dal bana yemiş verdi
Yemişi çobana verdim
Çoban bana kuzu verdim
Kuzuyu kasaba verdim
Kasap bana para verdi
Parayı bakkala verdim
Bakkal bana şeker verdi
Şekeri de ağzım yedi
Masal masal martladı
Kel dereden atladı
A kel senin başında
Kazlar mı otladı
Gidin bakın boyacıya ninni
Boyamasın sarı boya ninni

Dandin dandin ederim
At gelirse giderim
Atı nalı ne edeyim
Yavaş yavaş giderim
Eee, eee, eee, e

Dandini dandini dan ister
Mor kadifeden don ister
Kumaştan pantol ister
Eee, eee, eee, e

Dandini dandini danadan
Bir ay doğmuş anadan
Bağışlasın yaradan
Eksilmesin yaradan
Eksilmesin aradan
Eee, eee, eee, e

Oğlum oğlum hop oğlum
İpek getir sat oğlum
Kızlar oya işlesin
Sen ayağına giy oğlum
Nenni yavrum nenni

Asmaya kurdum salıncak
Uyumadı gitti yumurcak
Akşama babası gelince
Oğluma olacak oyuncak

Bebim çağam nar tanesi
Nar tanesi nur tanesi
Anasının bir tanesi
Ninni bebeğim ninni
Ninni güzelim ninni

Benim çağam uyuyacak
Uyuyup da büyüyecek
Okullara gidecek
Büyük adam olacak

Bilirim ne çok düşün var
Çiçek çiçek öpüşün var
Bir gül gibi gülüşün var
Uyu ninni uyu ninni

Çaya vardım çay susuz
Çadır kurdum yaylasız
Benim yavrum pek huysuz
Ninni yavrum ninni

Al beşik aldırayım
İçine güller doldurayım
Uyu uyan kaldırayım
Ninni benim güzel yavrum ninni

Uzun karalı boyun olsun
Selvi söğüt dalın olsun
Okullar da yakın olsun
Ninni yavrum ninni

Kuru ağacın dalı olmaz
Kuzusuz gelinin hali olmaz
Meyvesiz ağacın dibine
Hiç kimse oturmaz ninni

Ninni deyip belediğim
Al bağında daladığım
Seni Haktan dilediğim
Uyusun da büyüsün ninni

Ninnilerin hoş geliyor
Koyun ile koç geliyor
Sen ağlama gülüm
Baban seni çok seviyor ninni

Elma attım yuvarlandı
Getti beşiğe dayandı
Yavrum beşikte uyandı
Ninni yavrum ninni

Gır tarlanın arpası
Anasının körpesi
Uyutayım gel seni
Ninni yavrum ninni

Horoz öter uzun uzun
Dün geceden uykusuzum
Uyusana iki gözüm
Ninni yavrum ninni

Dağdan çiğdem getirdim
Misafirin hepsine yetirdim
Ben küçücük yavruma
Türlü gömlek diktirdim ninni

Derin gölde biter kamış
Uzar gider vermez yemiş
Benim oğlum safi gümüş
Kuzum ninni yavrum ninni

Atınan avdan gelen oğlan
Almalı dağdan gelen oğlan
Hani sevdiğin nerde
Kızı çok köyden gelen oğlan
Ninni ninni ninni

Bir bina yaptırdım
Altın eşikli
Bir gün yatmadım
Yanı beşikli
Ninni yavrum ninni
Büyü yavrum büyü

Bebeğim kocaman, onu tutamam
Ninniler söylerim, hiç uyutamam
Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor
Mamasını yemiyor, beni üzüyor

Evcilik oynarken bana eş olur
Hem anne hem baba hem kardeş olur
Oynayıp gülüyor, bizi süzüyor
Mamasını yemiyor, beni üzüyor

Ninni desem yaraşır
Gül bahçeyi dolaşır
Mahallenin kızları
Benim oyluma sataşır ninni

Akşama hava kararır ninni
Sabaha yine ağarır ninni
Benim küçük kuzum
Daldan olma koparır ninni

Ala beşik allanıyor
El değmeden sallanıyor
Gelin kuzusu koymuş
Küsmüş de gidiyor ninni

Anan saca getti ninni
Baban hacca getti ninni
Benim kömür gözlüm ninni
Bir yaşına yetti ninni

Seni gidi yumurcak
Gezersin kucak kucak
Sen de oldun ellerin
Elin kolun oyuncak
Karşıyaka kardan boyu
Gel yavrum koynumda uyu
Uyu seni avutayım
Uyu seni büyüteyim

Uyu uykun tatlı olsun
Ninni yavrum ninni ninni
İyi uykular seni bulsun
Ninni yavrum ninni ninni

Kolların kitap dolsun
Ninni, yavrum ninni ninni
Dili şakıyan bülbül olsun
Ninni yavrum ninni ninni

Hanesine vardım hanesine kalaba
Kimi Şam’a gider kimi Halep’e
Hem Avşar benim yavrum hem talebe
Ninni yavrum ninni

Yavrum göklerin yıldızı
Yüreğime vurdu sızı
Anası da Türkmen kızı
Ninni yavruma ninni
Ninni yavruma ninni

Toprak çanak yoğurdu
Anası güzel doğurdu
N’olaydı ikiz olaydı
Keşke de ikiz olaydı
Bir evde sekiz olaydı

Dördü çalıp çağıraydı
Dördü yazıp okuyaydı
Anası ah vah edeydi
Babası kah kah güleydi

Yavrum göklerin yıldızı
Yüreğime vurdu sızı
Anası da Türkmen kızı
Ninni yavruma ninni
Ninni yavruma ninni

Gökte yıldız oynuyor
Gözüm yavruma bakıyor
Eller de yavruma doymuyor
Ellerde yavru çok ama
Benim yavrum uyumuyor
Ninni, ninni bebeğime

Ninnilerin benim olsun
Uykularım senin olsun
Akan sular ömrüm olsun
Ninni yavrum, kuzum ninni

Hey develer develer
Peynirlidir pideler
Yedi yedi dedeler
“Hani bize?” dediler
Oğluma uyku verdiler

Huu huu
Dervişler
Hak yoluna gitmişler
Hak yolunda bir pınar
Ne soğulur ne diner
Bunu içen dervişler
Muradaermişler.

Uyusunda büyüsün ninni
Mini mini yavruma ninni

Hu hu hu kuşu
Derenin tepenin baykuşu
Enginlerde yuvası
Mamalar getirir babası
Yavrum yesin büyüsün
Hem büyüsün hem yürüsün

Mini mini yavruma ninni
Küçücük yavruma ninni

Hu hu hu kuşu
Ben çıkmadım yokuşu
Yokuş bülbül yuvası
Mamalar pişirir hanım ninesi
Yavrum yesin büyüsün
Hem büyüsün hem yürüsün

Mini mini yavruma ninni
Küçücük yavruma hu ninni

Dandini dandini sanalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Benim de yavrum cicili bebek
Uyusun da büyüsün ninni

Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı

Lahanayı yemez kökünü yer
Benim de kuzum lokum yer
Uyusun da büyüsün ninni
Tıpış tıpış yürüsün ninni

Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Benim de yavrum cicili bebek
Uyusun da büyüsün ninni

Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı

Dandini dandini dat bunda
Emmi de dayı hep bunda
Eyerlenmiş at bunda
Eyere de sığmaz yük bunda

Dandini dandini darıca
Bol soğanlı börülce
Yavrum yesin doyunca
Koca adam olun boyunca

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *