Faydalı Pratik Bilgiler | Bilgisiz Kalma

Olumsuz Konuşmalar

 • Mayıs 22, 2022
 • 5 min read
Olumsuz Konuşmalar
Olumsuz Konuşmalar dedikodu alay, gaf pot
Olumsuz konuşmalar

Olumsuz Konuşmalar

Gevezelik

 • Sadece kendiniz konuşarak bencillik etmeyin. Bir süre sonra konuşmaya katılma fırsatı bulamayan karşı taraf, sıkılarak sizi
  dinlemeyecektir zaten.
 • Dostlarınızın size verdiği sırlar asla başkalarıyla paylaşılmamalıdır.Bu, hem size karşı güvensizliğe sebep olur hem de insanca bir
  davranış olmaz.
 • Durmadan kendini anlatmak, üstünlüklerini, başarılarını sayıp dökmek, para ve mal varlığından söz etmek, sadece kendi
  yaşadıklarını önemseyerek bunlardan bahsetmek bencillik göstergesidir. Zaten böyle bir konuşma karşınızdakini bunaltacaktır.
 • Geveze bir konuşma tarzının yanı sıra sus pus oturup ağzı bıçak açmaması da iyi değildir.
 • Çevrenize sürekli ders verici ve öğütlerde bulunucu konuşmalar yapmaktan vazgeçin. Sözlerinizin lisan-ı hâlinize (duruşumuzun dili)
  yansıması en çok kabul gören ve en etkili yöntemdir. Ancak, sizden yardım istenirse geri çevirmeyin ve öğüt vermekten geri durmayın.
 • Konudan konuya geçerek sürekli konuşmak, geveze biri olarak anılmanızı sağlar.

Dedikodu

Dedikodu, yaşam kalitemizi düşüren, gereksiz vakit alıcı konuşmalardır.Ayrıca toplumda güvensizliğe ve kulaktan dolma bilgilerle yanlış anlaşılmalara yol açar.

Ünlü filozof Sokrates yolda bir tanıdığına rastladı. Adam ona,
“Arkadaşınla ilgili ne duyduğumu biliyor musun?” dedi.
Sokrates, ne duyduğunu söylemeden önce sana küçük bir test yapmak istiyorum” dedi.
Bu sözler karşısında adamın şaşırdığını gören Sokrates devam etti:
“Hiç şaşırma dostum, düşüncelerimizi filtreden geçirmenin yararlarını
şimdi göreceksin. Sana uygulayacağım testin adı ‘Üçlü filtre testi.’
İlk filtre ‘Gerçek Filtresi’. Şimdi söyle bakalım, bana anlatacağın şeyin
tam anlamıyla gerçek olduğundan emin misin?”
“Hayır” dedi adam. “Aslında bunu bana başkası anlattı ve…”
“Tamam” dedi Sokrates. “Öyleyse, sen bunun gerçekten doğru olup
olmadığını bilmiyorsun. Şimdi ikinci filtreye geçelim, ‘İyilik Filtresi’.
Arkadaşım hakkında bana söyleyeceklerin iyi şeyler mi?”
“Hayır, aksine…”
“Öyleyse” diye devam etti Sokrates, “onun hakkında bana kötü bir şey
söylemek istiyorsun ve bunun doğru olduğundan da emin değilsin. Fakat
yine de son filtreyi kullanalım: ‘Yararlılık Filtresi’. Arkadaşım hakkında
bana anlatacakların işime yarayacak şeyler mi?”
“Hayır, sanmıyorum.”
“O hâlde” dedi Sokrates, “eğer, bana söyleyeceklerin doğru değil, iyi
değil ve işe yarar değilse bunları neden bana anlata- sın ki?”
Kelimeler duvar da olabilir, köprü de. Onları, insanlar ayırmak için değil,
birleştirmek için kullanmak önemlidir.

Alay

Başkalarını küçümseyen, alaya dayanan konuşmalardankaçınılmalıdır. Hakkında konuştuğunuz kişi orada bulunmasa bile.Diğerlerine karşı söz ve davranışlarınız nasıl olursa o şekilde karşılıkalacağınızı unutmayın.Eğer yanımızda böyle bir konu açılmışsa konuşmanın seyrini farklıbir alana taşımak yerinde olur. Böylece hem bu can sıkıcı konuyu dinlemek zorunda kalmayız hem de bahsi geçen kişiyi zor durumdan kurtararak kalbinde olumlu bir imaj edinmiş oluruz.

Başkasının güzel özelliklerinden söz edildiğinde küçümser bir hâlalmak hoş değildir.Başkalarının değerlerine saygı göstermezseniz kendi değerlerinizesaygı beklemeye hakkınız yoktur. Herkesin fikrinin, dinidüşüncesinin ve yaşantısının farklı olabileceği gerçeğinin farkındaolunmalıdır. Onlarla bu konularda dalga geçmek, onları hafife almak ve bunları değiştirmeleri yönünde zorlayıcı ve sert tartışmalara girmek kabul edilebilir bir davranış değildir.Başkalarının kusurlarını topluluk içinde dile getirmek, onları aşağılamak, kırmak, incitmek fazlasıyla kaba bir davranıştır.

Galileo Galilei’nin kulakları normalden biraz büyükçe idi. Ünlü bilginle alay etmek isteyen adamın biri, “Üstat, kulaklarınız bir insan için fazlabüyük değil mi?” diye sordu. Galileo şu yanıtı verdi: “Evet, benim kulaklarım bir insan için biraz fazla büyük ama seninkiler de bir eşek için fazla küçük sayılmaz mı?”

Gaf/Pot Kırmak

 • Bazen yersiz, zamansız söz ve davranışlarda bulunarak bilmeden başkalarını incitiriz.
 • Türkçede yapılan gafın diğer tanımı “çam devirmek” deyimiyle anlatılır.
 • Konuşma esnasında bir gaf yapıldığı fark edilmişse derhal özür dilenerek başka bir konuya geçilmelidir. Aksi takdirde yapılan gafı açıklamaya çalışmak, olayı lehimize çevirebilmek için o konu üzerinde konuşmaya devam etmek, yeni gafların doğmasına neden olabilir.

Napolyon bir yemek davetinde locadan bakarken yanında bulunan danışmanına misafirlerden birini işaret ederek sorar: “Şu karşı masada
oturan zevksiz hanım da kim böyle?”
“Eşimdir efendi,” diye cevap verir danışman.
Ardından durumu kurtarmak amacıyla Napolyon: “Onu değil canım” der,
“yanında oturan kısa boylu hanımdan bahsediyorum.”
Danışman aynı saygıyla cevap verir: “O da kızımdır efendim.”

Kaynakça:Alıcı,Akın.(2012) Yeni Görgü Kuralları.Elma Yayınevi

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *