Faydalı Pratik Bilgiler | Bilgisiz Kalma

Özlü Sözler

  • Haziran 18, 2023
  • 38 min read
Özlü Sözler

Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir.
Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.
Öğretmenler!… Sarsılmaz imanla sizi izleyeceğiz ve karşılaştığınız bütün engelleri kaldıracağız. Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.
Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en fedakar ve saygıdeğer insanlarıdır.
Öğretmenler bir milleti kurtaran en büyük unsurlardır.
Yeni nesil en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.
Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir.
Topluma, milletime ben, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir.
M. Kemal Atatürk

İşçinin teri kurumadan ücretini veriniz ve kendisine işte iken ücretini bildiriniz.
Hadis_i Şerif

Büyük işlerde herkese yaranmak zordur.
Solon

Hak belleğin yolda yalnızda olsa gideceksin.
Tevfik Fikret

İnsan dünyada bir Hak’dan, bir de haksız olmaktan korkmalıdır.
A. Hamdi. Tarhan

Zayıfın hakkını kolaylıkla alamadığı bir millet şerefli olamaz.
Hadis-i Şerif

Yeryüzünde öğretmenlikten başka onurlu bir meslek tanımıyorum.
Diyojen

Heykeltıraş mermere ne ise, öğretmen de çocuğa odur.
Atasözü

Öğretmen nasılsa sınıf da öyledir.
Alman Atasözü

Dünyada işlenmesi güç üç şey vardır: Elmas, çelik, insan ruhu.
Benjamin Franklin

İyi bir öğretmen, kendini yavaş yavaş gereksiz yapabilen biridir.
T. J. Carruthers

Herkesi aydınlatmak isteyen öğretmenler, mum gibi erimeğe razı olmalıdır.
Cebap Şahabettin

Dünyada her şeye bir değer biçilir. Ama öğretmenin eserine değer biçilemez. Onun eseri hem her şeydir ve hem de hiçbir şeydir.
Socrates

Öğretmen kandile benzer, kendini tüketerek başkalarına ışık verir.
Rufini

Öğretmen, taze ruhları işleyen ustadır. Nesiller yaratır; ülkeler değil, gönüller fetheder.
Arif Hikmet Par

Bana bir harf öğretenin kölesi olurum
Hz. Ali

Soyulduğu halde gülen adam hırsızdan bir şey çalmış demektir. boş yere üzülen ise kendi kendine soyar.
William Shakespeare

Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır.
Cicero

Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır.
Thomas Carlyle

Uyanık tek bir adam, uyuyan binlerce kişiden daha güçlüdür.
S. Carnot

Mutlu olmak istiyorsan, kendini başkalarıyla karşılaştırma.
James F. Cooper

Sarhoşluk kusur yaratmaz, kusurları açığa vurur.
Seneca

Sevgi insanı birliğe, bencillik de yalnızlığa götürür.
Schiller

Siyasi alanda tutkular ve inanışlar, pek az da düşünceler çarpışır.
Gustave Le Bon

Sorumluluk, yalnız ortası görülebilen bir sicime benzer, iki ucu görünürde yoktur.
John Mc. Crac

İnsan vardır ki söylediği sözlerle büyür, söz vardır ki, söyleyen insan yüzünden büyük görünür.
İsmail Habip Sevük

İnsanları ikna edemezsen akıllarını karıştır.
Harry S. Truman

Gerçeği bilenler ile onu sevenler hiç bir zaman eşit değildirler.
Confucius

Düşünmek kolaydır, yapmak zordur. Dünyada en güç olan şey de düşünüleni yapmaktır.
Goethe


Kendisini başkalarının kurtarmasını bekleyen kişiler yalnızca kölelerdir.
Voltaire

Gençlikte sevmek için yaşarız, yaş ilerledikçe yaşamayı severiz.
Saint Euremond

Kızgınken karar veren, fırtınalı havada yelken açan bir insandır.
Euripides

Keyifler değildir yaşamı değerli yapan. Yaşamdır, keyif almayı değerli kılan.
Bernard Shaw

İnsanın en büyük hatası şudur; kendini olduğundan büyük görmek ya da kendine hak ettiğinden az değer vermek
Goethe

Sahip olduğunuz koşulları değiştirmek için, önce farklı düşünmeye başlayın.
Norman Vincent Peale

Öyle horozlar vardır ki, güneşin onlar öttüğü için doğduğunu sanırlar.
Atasözü

Alıcılar almaz, vericiler alır.
Eugene Benge

Tilki, kümesi iyi tanıyor diye bekçi yapılır mı?
Harry Truman

Olumlu ve coşkuluysanız, insanlar sizinle zaman geçirmek ister.
Jeff Keller

Dert bir olsaydı ağlamak kolaydı…
Atasözü

Herkesin aynı şeyi düşündüğü bir ortamda hiç kimse hiçbir şey düşünmüyor demektir.
Walter Lipmann

Kişilik, kendi öz düşmanını kendi öz yuvasında barındırır.
Bergson

Mutlu kişi belirli koşullara değil, belirli yaklaşımlara sahip kişidir.

Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğu bir yana koyar.
Harry Carns

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.
Pascal

İnsan yaratılıştan iyidir. Kötülüğe yönelişi, dış etkinliklerindendir.
Lu Wang

Her güçlük, içinde aynı büyüklükte veya daha büyük bir faydanın tohumunu barındırır.
Napoleon Hill

Gerçek keşif yeni topraklar bulmakla değil, yeni bir gözle bakmakla ilgilidir.
Marcel Proust

Bir kadının yeniden evlenmesi, onun ilk kocasından nefret ettiğini gösterir. Bir adamın yeniden evlenmesi, onun ilk karısını çok sevdiğini gösterir.
Oscar Wilde

Hiç bir zaman çıktığın kapıyı hızla çarpma, geri dönmek isteyebilirsin
Don Herold

Nefretin kök salması, tıpkı kötü ün gibidir: yok edilmesi zordur.
Baltasar Gracian

Gerçeğe yardım edilmez. Gerçek size yardım etmekte gecikmeyecektir.
H. Newman

Büyük iyilikleri tanımak için, küçük kötülükleri tanımamız gerekir.
J. J. Rousseau

Bende bir yumurta var. Sende bir yumurta var. Eğer sen bana bir yumurta verirsen, ben sana bir yumurta verirsem, yine sende bir yumurta Bende bir yumurta olur. Şayet, sende bir bilgi, Bende bir bilgi var. Ben sana bir bilgi verirsem, sen bana bir bilgi verirsen, sende iki bilgi, Bende iki bilgi olur.
Konficyus

Aptallığın en büyük kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç almayı ummaktır.
Einstein

Felaketler karşısında dayanıklı durmak ve kader diyerek eğilmemek, kahramanlıkların en büyüğüdür.
Fenelon

Ne yazık ki, Vücudun çökmesi, zekanın olgunluk zamanına rastlar.
Ahmet Haşim

Her ruh, yeniden düzenleme ihtiyacı duyan bir melodidir.
Stephane Mallarme

Unutma ki, azında bal olan arının, kuyruğunda da iğnesi vardır.
John Lyly

Başkalarının yanlışlarından öğrenmeliyiz. Hepsini kendimiz yapacak kadar bol zamanımız yok.
Grucho Marx

Mutluluk, gençlikte beklenmedik şeylerde, yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır.
P. Courty

Düşmanlarınızı daima bağışlayın, hiç bir şey onların bu derece canını sıkmaz.
Oscar Wilde

Kendinizi temiz ve parlak tutsanız iyi edersiniz; çünkü arkasına geçip dünyayı görmeniz gereken pencere sizsiniz.
George Bernard Shaw

Başarı ruh halinizle bağlantılıdır. Başarılı olmak istiyorsanız, kendinizi başarılı biri olarak görmeye başlayın.
D.r Joyce Brothers

Dün rüya, yarın hayaldir Dünü mutlu, yarını umutlu yapan bugündür. Onun için bugüne iyi bak, Gülümse

Öğrenmenin sınırlarını genellikle kendiniz koyarsınız.

İnsanların elinden hayalleri alınacak olursa, başka ne zevkleri kalır?
Foostenelle

Devlet yararlı olanı yapmak için vardır, birey ise güzel olanı
Oscar Wilde

Sessizlik, çok kez toplumun değer ve hükümlerini sözlerden daha güçlü olarak belirtir.
Benjamin Disraeli

Kadınlar erkelerin güçlü yanlarına hayran olurlar, zayıf yanlarını severler.
Beatrice Brown

Bir politikacının amacı sürekli iktidar olmaktır. Bu çaba ona çoğu zaman sorun çözme görevini unutturur.
Jean Monnet

Önemli olan insanlar, diğer herkesin önemli olduğunun da en çok farkında olanlardır.
Robert Zend

Denizin dibinde incilerle taşlar karışık bulunurlar. Övülecek şeyler de kusur ve yanlışların arasında bulunur
Mevlana

Derdin ne kadar oturmuş, görünüşün ne kadar mutsuz, yanlış ne kadar büyük olduğu hiç fark etmez. Sevgiyi yeterli derecede anlamak hepsini yok edecektir.
Emmet Fox

Rüyalarınızın gerçekleşmesini istiyorsanız öncelikle uykudan uyanmanız gerek.
A. Siegtried

Özgürlüğü sevmek başkalarını sevmektir. iktidarı sevmek kendimizi sevmektir.
William Hazzlit

Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz eleştirin, basit bir kimseyi dost edinmek isterseniz övün.
Nelson

Evren aynı kalmak için değişir, biz ise farklı olmak için.

John Fowles

Karanlığa küfretmektense, bir küçük ışık yakın, daha iyi edersiniz.
Adre Gide

Dostluk, toprak bir maşrapa gibidir, önemsiz bir nedenden birdenbire kırılır ve bir daha kullanılamaz.
Cicero

İnsanları ikna etmenin en iyi yollarından biri onları dinlemektir.
Dean Rusk

Önce doğruyu bilmek gerekir; doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse doğruya ulaşılamaz
Farabi

Başarı tek başına elde edilemez. Emeği dokunan herkesle mutluluğu paylaşanlar, daha büyük başarılara ulaşır.
D.r Faruk Bayülkem

İnsan yaşamak için doğar, yaşama hazırlanmak için değil.
Boris Pasternak

İnsan hayatında iki feci olay vardır; Biri insanın çok istediği şeyi elde edememesi, diğeri de etmemesidir.
Georfe Bernard Shaw

Dünyayı temelinden değiştirmek isteyen kişi, önce onu yanlışsız olarak anlayabilmelidir.
Milovan Cilas

Yalnızca akıllılar düşünce sahibidirler. İnsanların geri kalanları düşüncelerinin tutsağıdır.
Coleridge

Kahramanlara tapınma, insan özgürlüğüne en az saygı duyan yerlerde doruklara çıkar.
Herbert Spencer

Politika kansız savaş, savaş ise kanlı politikadır.
Mao

Kadınlar zayıftır; ama analar kuvvetlidir!
Viktor Hugo

Biz böyle eğilmezdik çocuklar olmasaydı…
B. Necatigil

En büyük zaman hırsızı kararsızlıktır.
C. Flori

İnsanlar başaklara benzerler. İçleri boşken başları havadadır. doldukça eğilirler.
Montaigne

Senin bardağını kırdıkları vakitde, komşunun bardağı kırıldığı kadar sakin olmasın!
Epiktekos

Tüm mutsuzluklar yokluktan değil, çokluktan gelir.
Tolstoy

Hiçbir söz toktur ki, eskiden söylenmemiş olsun.
Terence

Birinin iyi niyetini istismar etmek, o iyi niyetin başkalarına sunulmasını da yok eder.
Noblese Oblige

Savaş, bir para israfıdır… Hayatın kazançlarını silip süpürür.
Eugene O’neill

Gerçeği bilenler ile onu sevenler hiç bir zaman eşit değildirler.
Confucius

Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.
Newton

Sorunlar onları yaratanların mantığı ile çözümlenemez.
Einstein

Bir iyiliği yapan değil, iyiliği gören hatırlamalıdır.
Cicero

Geçmiş ya da gelecek yoktur. Sonsuz bir şimdi vardır.
Cowley

Erkeklerle köpeklerin ortak yanı odur ki.. Elektrikli süpürge çalışmaya başlayınca ikisi de toz olur.
Jasmin Birtles

Hedefe kestirmeden giden yol yol en tehlikeli yoldur. Çünkü o kurşunların gittiği yoldur.
Jerzy Lee

Deha, gerçekte alışılmamış şekilde görmekten başka bir şey değildir.
William James

İnsan yaşadığı anlarda değil yaşamadığı anlarda ihtiyarlar.
İşkoçya Sözü

Zenginliği olmayan adamı, adamlığı olmayan zengine yeğ tutarım.
Plutarch

Çok kitap okuyana okumuş adam derler. Çok televizyon izleyene görmüş adam demezler.
Lily Tomlin

Hayat bir öyküye benzer, önemli yanı eserin uzun olması değil iyi olmasıdır.
Seneca

Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir.
Eflatun

Her çocuk sanatçıdır. Mühim olan büyüyünce de öyle kalabilmektir.
Pabo Picasso

Tüm sözcükler tükendiğinde insan insanı anlamaya başlar.
Jerzy Lec

Düşün, onları seyredecek birileri olmasaydı, kaç kişi Mercedes otomobil alırdı.

Bilimde ve güzel sanatlarda en üstün başarılar, tek başlarına çalışan kişiler tarafından elde edilmiştir. Hiçbir parkta bir kurul için dikilmiş bir anıt yoktur.

Yapabileceğin kadar söz ver. Sonra söz verdiğinden daha fazlasını yap.

Oturarak başarıya ulaşan tek yaratık bir tavuktur.

Dalın ucuna gitmekten korkma. Meyve oradadır.

Günün sonunda kendini bir sokak köpeği kadar yorgun hissediyorsan, bu belki bütün gün hırladığın içindir.

Başlamak için en uygun zamanı beklersen hiç başlamayabilirsin. Şimdi başla!. Şu anda bulunduğun yerde, elindekilerle başla.

Gülümsediğinde güzelleşmeyen bir yüz hiç görmedim.

Kimi zaman içindeki o sessiz sese uzmanlardan daha fazla güven.

Aerodinamik yasalarına göre o tombul ve tüylü arının hiç uçmaması gerekiyordu. Herhalde bunu ona hiç kimse söylemedi ki uçuyor.

Zamanlarının büyük bir kısmını para kazanmak ve saklamakla geçiren insanlar sonunda, en çok istediklerinin satın alınmayacak şeyler olduğunu anlarlar.

Mutlu olmanın en garantili yolu bir başkasını mutlu etmektir.

Hayatta ya tozu dumana katarsın, ya da tozu dumanı yutarsın.

iyi çalışan, sık gülen ve çok seven başarıyı elde eder

İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği tek bir şey vardır: Kendisi

İnsanlar yalnızca yaşamın amacının mutluluk olmadığını düşünmeye başlayınca, mutluluğa ulaşabilir.

George Orwell

Bazıları neden yazar? Yazmadan duracak kadar güçlü bir kişiliğe sahip olmadığından.
Jerzy Lec

Az konuşmaktan pek az, çok konuşmaktan sık sık pişman olunur.
Confucius

Şeytanla yemeğe oturacaksan kaşığın uzun olmalı.
Alman Atasözü

Mermere sıkışmış bir melek gördüm ve onu özgürlüğüne kavuşturmaya dek mermeri oydum.
Mikelanjelo

Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.
Aristo

Barışa giden yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur.!
Gandhi

Bir insanla göz göze gelmek için insan olmak gerekir.
Jerzy Lec

Karakter ana babadan geçmez, İnsan onu günü gününe düşünerek ve uygulayarak inşa eder.
Helen Gahagan Douglas

Her rüzgarla otlar gibi sallanırsan, dağlar kadar olsan da bir ota değmezsin.

Mevlana

Kabile deyin, aşiret deyin, takım deyin, aile deyin, ne derseniz deyin, kim olursanız olun, mutlaka birine ihtiyacınız vardır.
Jane Howard

Bozuk saatler bile 24 saatte iki kez gerçeği söyler.
Pitigrilli

“Ben 14 yaşındayken babam ‘çok cahil2 bir adamdı. Gözüme görünmesin isterdim. Fakat 21 yaşıma geldiğimde hayrete düştüm; bizim ihtiyar yedi yıl içinde ne çok şey öğrenmişti”
Mark Twain

Şurada, burada güçlü adımlarla dolaşmaktansa, doğru yolda sekerek yürümek iyidir.
Mary Wilson Little

Moda denilen şey o kadar çirkin ki, onu her altı ayda bir değiştirirler.
Oscar Wilde

Bir kitabın kaderi okuyanın zekasına bağlıdır.
Latin Atasözü

İrfanım öyle bir mertebeye yükseldi ki bilgisiz olduğumu şimdi anladım.
Hekim Senayi

Günün doğma saati, neşe ve umudun başlangıcıdır.
Ahmet Hasim

Bir insanın yaşamının bir bölümünde yanlış yaparken diğer bir bölümünde doğru davranamaz. yaşam bir bütündür.
Gandhi

Başkalarından nefret etmenin bedeli, insanın kendini daha az sevmesidir.
Eldridge Cleaver

Kapanmayan tek yara vicdan yarasıdır.
Publius Cyrus

Öyle büyük boş laflar vardır ki, içinde bütün bir ulus tutsak edilebilir.
Jerzy Lec

Az şey bilirsek bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz, bilgi artınca kuşku da artar.
Goethe

Yapamayacağın şeylerin, yapabileceklerini engellemesine izin verme.
John Wooden

Uşağım bile olsa, yanlışlarımı düzelten efendim olur.
Goethe

Rica ile acınma, dilenmekle bir ulus ve devletin onuru bağımsızlığı kurtarılamaz.
Mustafa Kemal Atatürk

Bir miktar karşı düşünme ve karşı koyma insanın en büyük yardımcısıdır. Uçurtmalar rüzgarla değil, rüzgara karşı yükselirler.
John Neal

Her kahraman sonunda sıkıcı tiplere dönüşür.
Ralph Waldo Emerson

Demokrasi, hak ettiğimizden daha yönetilmeyeceğimizi garanti eden sistemdir.
George Bernard Shaw

Yüz kişinin içinde aşık, gökte yıldızlar arasında parıldayan ay gibi belli olur.
Mevlana

Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha küçülürüz.
La Rochefoucauld

Hala çevrende bulabileceğin güzellikleri bir düşün ve mutlu ol.
Anne Frank

İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal, hem de kılıç yapar.
Nizami

İnsan dilini tutup konuşmadıkça, ayıbı da hüneri de gizli kalır.
Sadi

Mutluluk, farkında olmadan açık bıraktığımız kapıdan gelir.
Barrymore

Kurtlar sofrasında kardeş payı olmaz.

Eğer bir kelebeği sevindirebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz gerekir.
Antonie deSaint – Exupery

Kişilik, kendi öz düşmanını kendi öz yuvasında barındırır.
Bergs

İnsanlığı tanımak insanları teker teker tanımaktan kolaydır.
La Rochefoucauld

Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görür.
Maslow

Hırs yelkenleri dolduran bir rüzgardır. asla yön belirlemez.

Akıllı bir insan kazandığı paranın birazını, aldığı nasihatın ise birçoğunu bir yana koyar.
Harry Carns

Kuvvete dayanmayan adalet aciz, adalete dayanmayan kuvvet zalimdir.
Pascal

İnsan yaratılıştan iyidir. Kötülüğe yönelişi, dış etkilerdendir.
Lu Wang

Yazar yazı yazmayı başka insanlara göre daha zor yapan insandır.

Doğaüstü henüz anlayamadığımız doğal şeylerin adı.
Elbert Hubbard

Şafak ne yapsın ki biz kalkmıyorsak.
Georg Christoph Lichtenberg

Gerçek, onu öğrenen için, onu söyleyenden daha yararlıdır.
Blaise Pascal

İnsanların çoğu kaybetmekten korktuğu için, sevmekten korkuyor.
Sevilmekten korkuyor, kendisini sevilmeye layık görmediği için.
Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için.
Konuşmadan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için.
Duygularını ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuğu için.
Yaşlanmaktan korkuyor, dünyaya iyi birşey vermediği için.
Ve ölmekten korkuyor aslında yaşamayı bilmediği için.
W. SHAKESPEARE

Bütün renkler aynı hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler.
Özdemir Asaf

Ya ümitsizsiniz. Ya da ümit sizsiniz.
Ya çaresizsiniz Ya da çare sizsiniz.
Behçet Necatigil

Ne kadar çok kişi benimle aynı fikirdeyse, o kadar çok yanıldığımı düşünürüm.
Oscar Wilde

Paul’un Peter hakkında söyledikleri, Peter’den çok Paul’u tanımamızı sağlar.
Baruch Spinoza

Kötümser yalnız tüneli görür, gerçekçi tünelle birlikte hem ışığı hem de gelecek treni görür.
J. Harris

Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir.
John Christian

İnsanların umudunu kırma.. Belki de sahip olduğu tek şey odur.

Evlilikte başarı yalnız aranan kişiyi bulmakta değil aynı zamanda aranan kişi olmaktır.
Foster Wood

Hakiki arkadaşlık sıhhatten faksızdır, kıymeti ancak elden gittikten sonra anlaşılır.
Golti

Hiç ellerin taşı bana değmez, ille dostun gülü yaralar beni.
Pir Sultan Abdal

Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır.
Schiller

Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir.

Sözün en güzeli, söylenenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür.
Aristo

Düşünmek zor iştir, muhtemelen bu nedenle çok az kişi düşünür.
Henry Ford

Akıllı adam aklını kullanır, daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.
Bernard Shaw

Üş şey sürekli kalmaz; ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar.
Sadi-i Şirazi

Hür olmadıkları halde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.
Goete

Başarı, çoğunlukla, ötekiler pes ettikten sonra da ipe asılıyor olmaktır.
William Feather

Deha gayret ve sabrın çocuğudur. Yerine getirilmiş bir vazifenin mutluluğu diğer bir vazifeyi yapabilme gücünü meydana getirir.
George Elliot

Herkes cahildir. Ama farklı konularda.
Will Dogers

Dünya düşünenler için bir komedi, duyanlar için bir trajedidir.
Walpole

Hayat tiyatro gibidir, en kötü insanlar, en iyi yerlerde oturur.
Aristofanes

Eğer güneşi gözden kaçırdım diye gözyaşı dökersen, yıldızları da gözden kaçırırsın.
Rabindranath Tagore

Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzer, içtikçe susuzluklar artar.
Muhittin-i Arabi

Gerçek bir sevgide diğer insanın iyiliğini istersin. Romantik sevgide diğer insanı istersin.
Margaret Anderson

Sevmek bir başkasının yaşamını yaşamaktır.
Balzac

Egoistlerin en güzel yanı başkaları hakkında konuşmuyor olmaları.
Lucille S. Harper

Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır.
Atatürk

Bazı horozlar, güneşin onların yüzünden doğduğunu sanırlar.
Theodor Fontans

Yaşamdan korkmayın çocuklar. İyi, doğru bir şey yaptığınız zaman yaşam öyle güzel ki.
Dostoyevski

Bazen evrende yalnız olduğumuzu düşünürüm, bazen de olmadığımızı. Her iki durumda da bu düşünce beni afallatır.
Arthur C. Clarke

İyi kalpli insan, başkalarını haset ettirmemek için, kendisinde birkaç kusur bırakır.
Benjamin Franklin

Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır.
Honore Balzac

Balonların gururu, iğnelerle karşılaşıncaya kadardır.

Kimin düşündüğü ile söylediği bir olursa, işte doğru insan odur.

Dünyaya güzel karakterlerini göstermek isteyen eskiler, önce devletlerini bir düzene koymaya çabaladılar. Devletini düzenlemek isteyenler, önce evlerine çeki düzen verme gereğini gördüler. Evlerini düzene koymak isteyenler, önce kişiliklerini terbiyeden geçirme gereğini anladılar.

Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur.

Aynı gökte uçarlar ama, kuzgunun dünyası başka, şahinin dünyası başkadır.

Düşüncelerine inat ve şiddet, aptallığın en açık belirtileridir.

Dostların sıkıntıda iken onları mutlu oldukları zamankinden daha çok ara.
Chilon

Bütün büyük işler, küçük başlangıçlarla olur.
Cicero

Doğa, dilsiz hayvanlara bile özgürlük vermiştir.
Tacitus

Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır.
Benjamin Franklin

Akıllılar, zayıf yanlarını bildiklerinden, yanılmayacaklarını ileri sürmezler.
Thomas Jefferson

Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür.
G. E. Lessing

Boş bir çuvalın dik durması zordur.
Benjamin Franklin

Yalanlar gerçeklerle bağdaşmadığı gibi, genellikle kendi aralarında da çatışırlar.
Daniel Webster

Erkekler yaşlanır, kadınlarsa değişir.
Goethe

Kurtlarla arkadaş ol, yalnız elinden baltayı bırakma
Rus Atasözü

insan özgür olmadan mutlu olamaz.
Dante

Bir dönemin çözümleri, bir sonraki dönemin sorunlarıdır.
R. H. Rawney

İnsan sevdiği sürece bağışlar.
La Rochefaucauld

Gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı
Mevlana

Tutku her iklimde yetişen bir bitkidir.
Walter Scott

Her ormanı boş sanma belki de kuytuluklarında bir kaplan uyuyordur.
Sadi

Kırk yaş gençliğin ihtiyarlığı, elli yaş ihtiyarlığın gençliğidir.

Gençliğin ruhunu, işlenmeyen bir tarla gibi kendi haline bırakırsanız, orada ısırganlar, dikenler yetişir.
Snellman

Namuslu birisini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur.
La Fontaine

Dünyanın en yoksul insanı, paradan başka hiç bir şeyi olmayandır.
Schopenhauer

Bir koyun sürüsünün başında bir aslan olması, bir aslan sürüsünün başında bir koyun olmasından daha iyidir.
Daniel De Foe

Özgür bir ülkede yaygara çok ıstırap az, baskı altındaki bir ülkede ise yakınma az, keder çoktur.
Carnot

Unutup gülmek, hatırlayıp üzülmekten çok daha iyidir.
Christina Rosetti

Hayat duygulananalar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir.
La Bruyere

Adam savaşmakla çetin er sayılmaz, öfkelendiği zaman kendini tutabilendir çetin.
Mevlana

Yapan yapar, yapamayan eleştirmen olur!
George Bernard Shaw

Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.
Aristo

Doğru yolda bile olsanız, eğer oturuyorsanız, sizi ezip geçerler.
Will Rogers

Dinlemeyi öğrenirsen, kötü konuşmalardan bile yararlanabilirsin.
Plutarch

Dünyanın en zor şeylerinden biri, herkesin düşünmeden söylediğini, düşünerek söylemektir.
Alain

Cesaret gerektiren yaşamaktır, ölmek değil!
M. Antionette

Siyaset, başkalarına sezdirmeden değişme sanatıdır.
Andre Malraux

Ben hiç hata yapmaz değilim, ama bir hatayı bir kez yaparım.
İsmet İnönü

Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplarıdır.
Theodor Walker

Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır.
Goethe

Denk olmayan birleşenlerin en kötüsü gönüllerinkidir.
Chamort

İnsanın sevmediği ile yaşaması, sevdiğinden ayrılmasından da beterdir.
La Bruyere

Gençlikte sevmek için yaşarız, yaş ilerledikçe yaşamayı severiz.
Saint Euremond

Aklın başına gelince, sakın pişman olacağın bir iş yapma.
Mevlana

Kaplumbağaya dikkat et. Ancak kafasını çıkartıp risk aldığında ilerleyebiliyor.
James B. Conont

İnsanlarla yaşamak için birinci yol sabırdır.
Platen Hallermund

Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.
Eflatun

İhtiraslar, geminin yelkenlerini şişiren rüzgardır: Bazen gemiyi batırdığı olur, ama onsuz gemi, yerinden kımıldayamaz.
Voltaire

Her zaman kalp kıran adam, ayakkabı içindeki taşa benzeyen bir arkadaştır.
Elbert Hubbard

Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzüntü duyanlardır.
Dante

Hayatın değeri uzun yaşanmasından değil, İyi yaşanmasındandır.
Montaigne

İnsanlar amaçlarından büyük olmalıdır.
Michel de Montaigne

Erdem, bir kötülüğü yapmamak değil, işlenmiş kötülükleri bağışlamaktır.
Çiçero

Herkes hata işleyebilir, yalnız ahmaklar hatalarında ısrar eder.
Çiçero

Beğenilen şeyler ya yeni ya da yüksektir.
Francis Bacon

Tatlı sözler, şiddetli bir öfkeye karşı en etkili ilaçtır.
Aiskhylos

Emin adam, az ama olumlu düşünen adamdır.
Normal Vincent Peale

Aya çıkan insanla iletişim kurabilecek sistemleri geliştirmiş bulunuyoruz. Buna karşın, çoğu kez anne kızıyla, baba oğluyla, siyah beyazla, işçi işverenle ve demokrasi komünizmle konuşamıyor.
Hadleyread

Dinlerseniz, size her zaman doğru yolu gösteren bir sesin var olduğunu unutmazsınız.

Thomas Hughes

Hayat bir öyküye benzer, önemli yanı eserin uzun olması değil iyi olmasıdır.
Seneca

Herkes kendi kişiliğinin yıldızıdır, bütün iş ve davranışlarımız ya iyilik ya da kötülük içindir.
M. Amold

Gerçekler keşiflerden daha delicedir., keşfinde bir mantığın olması lazım.
Mark Twain

Gazetelerin ilk önce spor sayfasını okurum, burası başarı ve galibiyet haberleri ile doludur. Birinci sayfada ise sadece birilerinin hatalarından bahsedilir.
Earl Warren

Gerçeğe giden yol çok uzundur, ve yolda bir çok alçak köpek vardır.
Alexander Jublakov

Sevgi, gözlerinin içine bakmak değil aynı istikamete bakmaktır.
Antoine de Saint-Exupery

Sevmeden evlenmek, inanmadan ibadet etmek gibi, alçakça bir iştir.
Cehov

Kimsenin seni üzeceği kadar güçlü olduğunda ve sen kimseyi üzemeyecek kadar iyi olduğunda; mutlusun.
Bir insan kendi ile kavgaya başlarsa değerli bir adam olduğuna inanabilir.
Browning

İnsanlar çıkarları için hakları için olduğundan daha gayretli savaşır.
Napolyon

Gerçeğe ancak tek yoldan gidilir, ama ondan uzaklaştıran binlerce yol vardır.
La Bruyere

İnsanın budala olmadan da yaşlı olabileceğini kabul etmek, nedense gençlere zor gelir.
S. Maugham

Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır.
Picasso

Aşk her şeyi yener
Vergil

Tanrının yaptığı şeyleri insanların bozmamaları lazım, zaten o bozacak.
Georg Bernard Shaw

Kanunlar, kendi kurallarından taviz vermeyenler için yapılmıştır.
Chuck Yeager

Aşk, çok zor bir şuur bozukluğudur.
Platon

Belkide bu dünya başka gezegenin cehennemidir.
Aldous Huxley

Duyuyorum ve unutuyorum. Görüyorum ve hatırlıyorum. Yapıyorum ve anlıyorum.
Konfüçyüs

Ahmakça olan her şey, telaffuzu zor olduğu için şarkı olarak söylenir.

Voltaire

Bilim konuşur, ama bilgelik ona kulak verir.
Jimi Hendrix

Yemine bakılıp insana inanılmaz, insana bakıp yemine inanılır.
Aeskhylos

Başkalarının yapamadığını yapmak kabiliyettir. Kabiliyetin yapamadığını yapmak da dahiliktir.
Will Henry

Tembellik çoğu zaman sabırla karıştırılır.
Fransız Atasözü

İstedikleriniz, içinizdeki yeteneklerin birer elçisidir.
Goethe

Bazı yenilgilerin nedeni, insanların işi yarıda bıraktıklarında, başarıya ne kadar yakın olduklarını bilememeleridir.
Thomas A. Edison

Yanlış trene bindiyseniz koridorda ters tarafa yürümenin faydası yoktur.
Dietrich Bonhoeffer

Acı, bir saati on saat yapar.
W. Shakespeare

Ne kadar yaşarsanız yaşayın, ilk 20 yıl ömrümüzün en uzun yarısıdır.
Southey

Herhangi bir şeyi yapmak için asla zaman bulamazsınız. Zamana ihtiyacınız varsa, onu siz yaratmalısınız.
Charles Buxton

Çocuklarımızı kuzu gibi büyütmeyelim ki, ileride koyun gibi güdülmesinler.
Sadi-i Şirazi

Köpeklerin dudağı değdi diye deniz kirlenmez.
Hz. Mevlana

Büyük saadetler, büyük acıların yanıbaşındadır.
La edri

Acı, akıllı adamın hocasıdır.
G.G.L.Byron

İsterseniz yanlış düşünün. Ama ne olur kendiniz düşünün.
Gotthold Lessing

Ayıbın büyüğü, aynısı sende varken başkasını ayıplamandır.
Hz. Ali

Hafif acılar konuşabilir ama, derin acılar dilsizdir.
L. a. Seneca

Elinizde ise başka insanlardan daha akıllı olun, ama sakın onlara bunu söylemeyin.
P.L.Chesterfield

Bir ülke iyi yönetiliyorsa, yoksulluk ve düşkünlüğün varlığı, utanç verici bir şeydir. Bir ülke kötü yönetiliyorsa zenginlik ve onur gibi şeylerin varlığından utanç duyulmalıdır.
Konfüçyüs

Hayatta başarılı olmak için akılsız görünmeli, ama akıllı olmalıyız.
C. de Montesquieu

Sükunet kudretine inanıyorum. Bu mevzu üzerine saatlerce konuşabilirim.
G.B.Shaw

Dünyaya gerçek bir dahi geldiğinde onu şu işaretten tanıyabilirsiniz. Tüm ahmak ona karşı birleşmişlerdir.
Jonathan Swift

Kökünü beğenmeyen dal ve dalını beğenmeyen meyve, olgunlaşmadan çürür.
Kaçınılmaz felaketler karşısında sızlanmak, gülmek kadar aptalcadır.
Shakespeare

Beraber ağlamaktaki tatlılık kadar hiçbir şey kalpleri birbirine bağlayamaz.
Rousseau

İnsanların onurlarıyla oynayanlar cesareti, olmayanlardır.
Hint Atasözü

Mutluluk doğanın bize satabileceği en pahalı maldır.
Voltaire

Korkaklar, kendinden daha güçsüz olanlara güç gösterisinde bulunanlardır.
Voltaire

Mutluluk güzel görünmemizi sağlar, ancak güzellik her zaman mutluluk getirmez.
Oscar Wilde

Susuz çiçek açmaz, sevgisiz mutluluk olmaz.
Maksim Gorki

Güçsüzlüğünü dile getirmek, yüreği güçlü insanın işidir.
Harold Laski

Kadın bekarken sadece evlenmeyi, evlendikten sonra ise her şeyi ister.
William Shakespeare

İnsanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar.
Abraham Lincoln

Mutluluk top gibidir.. Yuvarlandığında arkasından koşar, durduğunda ayağımızla tekmeleriz.
Alphonse Chateaubriand

Hükümetler ve kocalar yanıldıklarını hiç bir zaman kabul etmezler.
Honore de Balzac

Yaşam uyku, sevgi ise onun rüyasıdır.
Alfred de Musset

Adaletsizliklerin en büyüğü adil olmayıp adil gibi görünmektir.
Platon

Kötü insanlar, yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yararlar.
İyi dostluklar hesapsız kurulur.

Uçurumu sevenlerin kanatları olmalıdır.

Sevgiler geçici olabilir, aşklarda ölümlü, ölümsüz olan tek şey sadece dostluklardır.

Hiç hissetmediğin hissi hissettiğin an, hissettiğin his aşktır.

İyi bir kadın bir erkeği etkiler, zeki bir kadın onda ilgi uyandırır, güzel bir kadın büyüler, anlayışlı bir kadın ise ona sahip olur.
Helen

Erkeklerin aklı, ev kadını arar, ama kalbi ve hayal gücü başka özellikler peşindedir.
Goethe

Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir, soluğunuz kesilir ama ufkunuz genişler.
Yolu sevgiden geçen herkesle, bir gün bir yerde buluşuruz.
Eleştiriden kaçınmak istiyorsan, hiçbir şey yapma, hiçbir şey söyleme, hiçbir şey olma!.
Edward Hubbard

Çocukluk saflığını kaybetmeyen adama büyük adam denir.
Mencius

Arkadaş, insanın yapacak hiçbir şeyi olmadan, konuşacak hiç bir laf bulamadan, sessizce birlikte olabildiği kişidir.
Sheryl Condie

Sevip de kaybetmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir.
Seneca

Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme.
John Wooden

Risksiz fetih, zafersiz galibiyettir.
Pierre Corneille

Bütün dehamı, bütün eserlerimi, akşam yemeğine geç ya da erken gelmemle candan ilgilenen bir kadın uğruna feda etmeye razıyım
Turgenyev

Hayatımızdaki gölgelerin çoğu kendi güneşimizin önünde durmamızdan oluşur.
Ralph Waldo Emerson

Vicdan, başkalarının size söyleyeceklerini önceden size fısıldayan duygudur.
J.H.Temple

Eğer güneşi gözden kaçırdım diye gözyaşı dökersen, yıldızları da gözden kaçırırsın.
Rabindranath Tagore

Hayat, bir bileği taşıdır, benliğinizi yapan madenin cinsine göre sizi ya eskitecek ya da cilalayacaktır.
İdeas

Bir işi yaptırmanın üç yolu vardır; Ya kendin yaparsın ya para verip yaptırırsın ya da çocuklarının yapmasını yasaklarsın.
Monta Crane

Yenilgiye uğrayınca umutsuzluğa kapılma, her başarısızlıkta bir zafer isteği yatar.
Germain Martin

Öfkeliyken konuş; göreceksin, hayatında yaptığına pişman olduğun en iyi konuşma olacak.
Laurence J. Peter

Dünyada insana yardım eden şey rastlantı değil, azim ve sebattır.
Samuel Smiles

Flört ederken kalbimiz o kadar yüksek sesle atar ki, aklımızın sesini duyamayız.
Bern Williams

Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl hiç bir zaman anlamaz
Blaise Pascal

İnsan, yüzü kızaran ve yüz kızartıcı işler yapan tek hayvandır.
Mark Twain

Erkekler uslanmaz, erkekler teslim olur.
Chris Rock

Mutluluk, gençlikte beklenmedik şeylerde, yaşlılıkta ise alışkanlıklarda aranır.
P. Courty

Güneş parlamaktayken, ekinini biç.
Chamfort

Sırtı yere geldikten sonra kazanmış olmak yalnız siyaset alanında görülür.
Edgar Fause

Ne üstün zekâ, ne hayal gücü ne de her ikisi beraber bir dâhi yapmaya yeter. Sevgi, sevgi, sevgi.. İşte bu dehanın ta kendisidir.
Wolfgang Amadeus Mozart

Düzeltilmesi gereken bir yanlışlık, doğruluktan daha ağır bir yüktür.
Dag Hammarskjölk

Mutlu olmak için uğraş vermelisiniz. Mutluluğa, iş para ya da aşkla uğraşılmaz. Mutluluk sizinle kendiniz arasında bir meseledir.
Rufus Wainwright

İnsan dünyaya bir defa gelir. Adam gibi yaşarsa bir defa gelmek yeterlidir.
Joe E. Lewis

En sürekli aşk karşılıksız aşktır.
S. Maugham

Kendini ulusuna hizmet etmeye adayan siyasetçiye devlet adamı denir. Ulusun kendisine hizmet etmesi gerektiğini düşünen devlet adamına ise siyasetçi.
George Pompidou

Aşk köprü kurmaktır. İnsanalar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar.
Newton

Derin ve ihtiraslı sev… Kalbin kırılabilir ama hayatı dolu dolu yaşamanın tek yoludur.
Erich Fromm

Şen adam güneşe benzer, girdiği yeri aydınlatmış olur.
Cenap Sehabettin

Gökkuşağına ulaşmak istiyorsan yağmura katlanmak zorundasın.
Dolly Patron

Bir şeyi istemediğimiz zaman hep onun çekici yanlarını görürüz, onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını buluruz.
Jonathan Swift

Gençlikte sevmek için yaşarız, yaş ilerledikçe yaşamayı severiz.
Saint Euremond

Hoşgörünüzü tutumlu kullanın. Çünkü ona muhtaç olanların sayısı çok fazladır.
Chateaubriand

Hiç bir insana rastlamadım ki, onda öğrenilecek bir şey olmasın.
Alfred Vigny

Birisine karşılık vermeyeceği bir iyilik yapmadıysan, mükemmel bir gün nedir bilmiyorsun demektir.
Ruth Smeltzer

Güzel konuşmak için bir tek yol vardır; dinlenmeyi öğrenmek.
Christopher Morley

Ey hayat! Ölüme şükret, seni, onun yüzünden seviyorum.

Seneca

Kişilikli olmak, kimse görmediği zaman da doğru olanı yapmaktır.
J.C Watts

Düşmanlarınızı kötülemeyin, onlar sizin eserinizdir.
William Hazlitt

Eğer aç ve kimsesiz bir köpeği alıp bakar ve rahata kavuşturursanız sizi ısırmaz. İnsan ve köpek arasındaki temel fark budur.
Mark Twain

Hayat tiyatro gibidir, en kötü insanlar, en iyi yerlerde otururlar.
Aristofanes

Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler içtikçe susuzlukları artar.
Muhittin_, Arabi

Bilgisayarlar çoğu işi kolaylaştırır, ancak kolaylaştırdıkları işlerin büyük çoğunluğu gereksizdir.
Andy Rooney

Erkek çocuk ile babası arasındaki tek fark oyuncaklarının fiyatıdır.
Jurg Weber

İlham diye bir kavramın varlığı kesin; önemli olan insanı çalışırken yakalaması.
Pablo Picasso

Bir insan hakkında, başkalarının onun için söylediklerinden çok, Onun başkaları için söylediklerinden fikir edinilebilir.
Leo Alkman

Uygarlık bir harekettir, bir durum değil. Bir yoldur. Liman değil..
Arnold Toynbee

Kendinizi boş, çaresiz ve yararsız hissediyorsanız kötü… Bu demek oluyor ki, tez elden despot bir yöntemi başınıza efendi olarak getireceksiniz.

Akıllı desport bunu bildiği için köleleri arasında yararsızlık ve çaresizlik hissini pekiştirmeye çalışır.
Frank Herbert

Bazılarının, sadece normal olmak için ne büyük çaba sarf ettiğini kimse fark etmiyor
Albert Camus

Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım.
Pablo Picasso

İmkânsızla imkân dahilinde olanın arasındaki tek fark, insanın kararlılık derecesidir.
Tommy Lasorda

Az gelişmiş demokrasilerde vaatler yalnızca onlara inanları bağlar, vaatleri yapanları değil.
Nere otorite varsa orada otoriteye direnen bir adam vardır.
Oscar Wilde

Hayatın en büyük trajedisi çok çabuk yaşlanmamız, ama çok geç akıllanmamızdır.
Benjamin Franklin

Göze göz yasası herkesi kör eder.
Gandhi

Az şey bilirsek bir şeyin doğruluğuna emin olabilirsiniz, bilgi artınca kuşku da artar.
Goethe

Birisi herhangi bir konuda “anlatılması imkânsız” diyorsa, anlatmaya çalışacağından emin olun
Clyde. B. Aster

Fısıldanan sözler, çok kere yüksek sesle söylenenlerden daha uzağa gider
Çin Atasözü

Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratmaz
Nietzsche

İnsan denemediği şeyde yüzde yüz başarısız olur.
Francois de la Rochefoucauld

Yetenek, sükunet içinde ortaya çıkar… Karakter ise dünyanın fırtınaları içinde.
Goethe

Akıl hiçbir zaman duyguları yöneltmez, sadece onun ortağı olur.
Mignon McLaughlin

Karakteriniz, şöhretinizden önemlidir. Karakteriniz, siz ne iseniz odur… Oysa şöhretiniz, başkaları sizi ne sanıyorsa odur.
John Wooden

Uçurtmalar rüzgar gücü ile değil o gücü karşı koydukları için yükselirler.
W. Churchill

Başkasının önüne aydınlatırken kendi yolumuza da ışık tutarız.
Ben Sweetland

Özgürlük için mücadele eden halk, çoğunlukla karşısında yeni efendiler bulur.
Lord Halifax

İnsan düşünce ile görür ve duyar.
Epiharmus

İnsanın ileriye dönük doğru karar alması, hesabının olmadığı bir bankadan para çekmesine benzer.
Oscar Wilde

Aldıklarımızla hayatımızı kazanırız, verdiklerimiz ise hayatı hayat yapar.
Arthur Asle

Para insanı değiştirmez, sadece maskesini düşürür.
Maric- Jeanne Riccoboni

Ciddiyet, zihin eksikliğini örtmek için icat edilmiş bir tavırdır.
François de la Rochefaucould

Dünya, aç oldukları için uyuyamayanlarla, açlardan korktukları için uyuyamayanlar arasında bölünmüş durumdadır.
Paulo Freire

Gözler yaşarmadıkça gönüllerde gökkuşağı oluşmaz
J.V. Cheney

Vicdan, İçinizden geçen “Birisi bakıyor olabilir” sesidir.
H.L. Mencken

Sevgiye ve tutkuya açık bir kalp kadar dünyada değerli bir şey yoktur.
Goethe

Düşen bir çığda, hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz.
W. Churckhill

Nankör insan, her şeyin fiyatını bilen hiç bir şeyin değerini bilmeyen kimsedir.
Oscar Wilde

Soyulduğu halde gülen adam hırsızdan bir şey çalmış demektir. boş yere üzülen ise kendi kendini soyar.
William Shakespeare

İnsan her gün biraz müzik dinlemeli, biraz şiir okumalı, güzel bir resim görmelidir ki, dünyevi kaygılar Tanrı’nın insan ruhuna aşıladığı güzel duygusunu silip yok etmesin.
Goethe

Şiirin duyarlılıklarından soylu tatlar alabilen kişi, gerçek bir şairdir; ömrü boyu8nca bir tek dize yazmamış olsa da.
George Sand

Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.
Eflatun

Kardeş, dost olmayabilir ama dost, her zaman kardeştir.
Benjamin Franklin

Yalnızca kültürlü insanlar öğrenmeyi sever, cahiller ders vermeyi tercih eder.
Edouard Le Berquier

Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, size ne ile korkuttuğuna bakın.
Eric Hoffer

Karanlığa küfretmektense, bir küçük ışık yakın, daha iyi edersiniz.
Andre Gide

Üzülmek, yarının sıkıntısından bir şey eksiltmez, sadece bugünün gücünü tüketir.
A.J. Cronin

Güzel gençler doğanın rastlantı sonucu yaratılmasıdır; güzel yaşlılar yaşlanmasını bilen sanat eseridir.
Wather Winchell

Mantıklı düşünüp mantıksız davranmak insan yapısının özelliğidir.
Anatole France

Yaşayan hiçbir şey kendi başına sadece kendisi için yaşamaz.
William Blake

Dünyada hiçbir şey insanı kin besleme duygusu kadar yıpratmaz.
Nietzsche

Bir insanın hayatının ikinci yarısı, ilk yarıda kazanılan alışkanlıkların sürdürülmesinden ibarettir.
Dostoyevski

Öfke; elimizde tuttuğumuz kızgın bir taş gibidir, onu taşımakla ancak ve ancak kendimize zarar veririz.
Aşk yepyeni kalabilen eski bir masaldır.
Heinrich Heine

Hayal Gücünün mutlu bir çabaya girebilmesi için biraz da sıkıntı gerekir.
John Ruskin

Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu terdir.
Thomas Edison

Attığınız Tokada karşılık vermeyen kişiden sakının: O hem sizi bağışlamaz hem de kendinizi bağışlamanıza olanak bırakmaz.
Bernard Shaw

Hayatın çeşitli güçlüklerine karşı üç şey hediye edilmiştir… Ümit, uyku ve gülmek.
Kant

Hayatta en büyük eğlence, başkalarının ” Yapamazsın ” dediğini yapmaktır.
Walter Bagehot

Silahla kazanılan şeref, şerefsizliğin en büyüğüdür.
Övülmek isterseniz, alçak gönüllülüğü yem olarak kullanabilirsiniz.
Chesterfield

Kalbin kendine has nedenleri vardır ki, akıl hiç bir zaman anlayamaz.
Blaise Pascal

Bir çocuğa önce konuşmayı öğretirsiniz, sonra da susmayı.
Prochnow

Manalı, Özlü, Anlamlı sözleri sizlere sunduk umarım beğenirsiniz.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *