Faydalı Pratik Bilgiler | Bilgisiz Kalma

Romen Rakamlarını Hesaplamada Niçin Kullanmıyoruz?

  • Mayıs 19, 2022
  • 3 min read
Romen Rakamlarını Hesaplamada Niçin Kullanmıyoruz?
Romen rakamlarını hesaplamada niçin kullanmıyoruz?

Romen rakamlarını hesaplamada niçin kullanmıyoruz?

Zamanımızda, dünyanın büyük bir bölümünün ve bizim de kullandığımız rakam şekilleri, diğer ülkelerde ‘Arap rakamları’ diye bilinir. Aslında bu nitelendirme yanlıştır. Bu rakamların kökeni yani ilk ortaya çıktığı yer Hindistan’dır ve buradan önce Arabistan’a, daha sonra İslami kültür yayılımı ile birlikte Avrupa’ya geçmiştir.Avrupa’da Romen rakamlarından günümüz rakamlarına geçiş Ortaçağda olmuştur.

O yıllarda Avrupa’da hesap işleriyle uğraşanlar Romen rakamlarını hemen terk etmediler. Daha ziyade toplama ve çıkarına işi yapan tüccarlara Romen rakamları daha pratik geliyordu. Örneğin 68’den 16’yı çıkarmak için 68 yani ‘LXVIII’ rakamından 16’yı ifade eden ‘XVI’ rakamlarını şilince geriye’LII’yani 52 kalıyordu.Diğer bir örnek olarak 77 (LXXVII) sayısından 15’i (XV) çıkartalım. Yapılacak iş 77’nin içinden X veV rakamlarını silmektir. Sonuç ‘LXII yani 62’dir.Bu arada Romen rakamları nelerdir bir görelim: I(1), II(2), III(3), IV(4),V(5),VI(6), VII(7), VIII(8), IX(9), X(10), XX(20), XXX(30), XL(4Ü), L(50), LX(60),LXX(70), LXXX(80), C(100), D(500), M(1000) Romen rakamları her bir sayının karşılığı olan harfler, büyükten küçüğe doğru ve soldan sağa yazılıp bunların epsioplanarak bulunur. MDCLXVI sayısı neymiş bulalım:

(M=l .000)+(D=500)+(C= 100)+(L=50)+(X= 10)+( V=5 )+(I= l)= 1966 Ancak günümüzde sistem tam böyle çalışmıyor, büyük rakamdan önce gelen daha küçük rakam büyükten çıkartılıyor.
Örneğin 1X=(10-1)=9, bu şekilde 1999 sayısı olan MCMXCIX önce M+CM+XC+IXşeklinde yazılıp sonuç (1.000+900+90+9)= 1999 olarak bulunuyor.Bir başka uygulama da aynı harfi üç kereden fazla tekrar etmemek şeklinde. IIII yerine IV, XXXX yerine XL kullanılıyor. Ancak Romen rakamlarında M’den büyük harf olmadığından l000’den sonra örneğin 4,000 MMMM şeklinde yazılabiliyor.

Daha büyük sayılarda ise sayının kaç kere 10’un katı olduğunu ifade etmek için parantez işaretleri kullanılıyor.Romen rakamlarında sayıdan önce ‘bir’ gelmesi sadece dört (IV) ve dokuzda (IX) vardır. Romen rakamlarında sıfır yoktur. Rakam gösterildiği işaret kadardır yani ‘X’ nerede olursa olsun ’10’ dur.Halbuki günümüz rakamlarında ‘1’ tek başına iken ‘1’dir ama sağdan ikinci haneye geçince ’10’ değerini, üçüncüye geçince ‘100’değerini alır. Tüm bu nedenlerle günümüzün karmaşık işlemlerinde Romen rakamlarının kullanılmaları mümkün değildir.

Sıfır sayısının katılmasıyla hiç rekabet güçleri kalmamıştır. Duvar saatlerinde dekoratif amaçlı kullanılmaları yanında pratik bir kullanım yerleri yokturGünümüzde milyon, milyar derken trilyonları hatta katrilyonları ifade eder hale geldik.İleriki yıllara hazırlık amacıyla milyondan başlayarak sonra gelen sayılara bir bakalım. Sayı isminin yanında parantez içindeki rakamlar o sayıda kaç tane sıfır olduğunu gösterir:Milyon(6), milyar(9), trilyon(12), katrilyon(15), kuintrilyon(18), sekstrilyon(21),septrilyon(24), oktrilyon(27), nanilyon(30), desilyon(33), andesilyon(36),dudesilyon(39), tredesilyon (42), kattırdesilyon(45), kuindesilyon(48),seksdesilyon(51), septendesilyon(54), oktadesilyon(57), novemdesilyon (60),vijintilyon(63).

Kaynakça:Korugan ,Tamer. (2011). Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 1.Aykırı Yayınları.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *