Faydalı Pratik Bilgiler | Bilgisiz Kalma

Uçaklar Arkalarında Niçin Bulut Bırakıyorlar?

  • Mayıs 24, 2022
  • 2 min read
Uçaklar Arkalarında Niçin Bulut Bırakıyorlar?
Uçaklar arkalarında niçin bulut bırakıyorlar?Uçaklar arkalarında niçin bulut bırakıyorlar?
Uçaklar arkalarında niçin bulut bırakıyorlar?

Uçaklar Arkalarında Niçin Bulut Bırakıyorlar?
Bu, çocukların gökyüzüne bakarak en sık sordukları sorulardan biridir. Kim bilir kaçımız, kaçamak cevaplar vermiş,uçağın motorlarından çıkan duman olduğunu söylemiş ama aynı yükseklikte uçan her uçakta aynı şeyin olmadığını açıklayamamışızdır.

Bir bulutun oluşabilmesi için, havanın, yeryüzünden buharlaşan suyu absorbe edemeyecek, yani içine alamayacak kadar düşük sıcaklık ve basınçta olması, bir de bulutu oluşturacak su damlacıklarının etraflarında tutunabilecekleri toz parçacıklarının olması gereklidir. Yerden 10 bin metreden fazla yükseklikte uçan yolcu ve savaş uçaklarının uçtuğu bu yükseklikte normal şartlarda hava çok temizdir, hiç toz yoktur, yani bir bulutun oluşması için gereken şartlardan biri eksiktir.

Bilindiği gibi jet uçaklarının motorları, ön taraflarından havayı alarak, yakıt ile yakar ve işlev tamamlandıktan sonra, arka taraflarındaki küçük çaptaki egzozdan büyük bir basınç ile dışarı verirler. Bu motorların aldıkları hava ile birlikte giren su buharı, motorun içinde daha da koyu hale gelerek dışarıdaki çok soğuk havanın üzerine püskürtülür. Buna teknik dilde ‘sublime’ olma olayı denir. Yani buhar halindeki suyun, sıvı hale geçmeden, doğrudan donması, buz haline geçmesidir.Aslında uçakların arkalarında bıraktıkları bulut, insan yapısı bir buluttan başka bir şey değildir.

Kaynakça:Korugan ,Tamer. (2011). Lüzumsuz Bilgiler Ansiklopedisi 1.Aykırı Yayınları.

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *