Faydalı Pratik Bilgiler | Bilgisiz Kalma

Yemek Yerken Dikkat Edilecek Kurallar

 • Mayıs 23, 2022
 • 9 min read
Yemek Yerken Dikkat Edilecek Kurallar
Yemek Yerken Dikkat Edilecek Kurallar
Yemek

Yemek Yerken Dikkat Edilecek Kurallar

Sofra Düzeni

 • Masaya yerleştirilecek yemek takımının dizilişi kendi içinde ve diğer
  servislerle uyumlu olmalıdır.
 • Sıkışık ve düzensiz bir masa yerleşimi iyi bir görünüm oluşturmadığı
  gibi, yemek için gelen misafirlerin de rahatsız olmasına neden olur.
 • Sıkışıklığı önlemek için masada her servis için 60 cm civarında bir alan
  ayrılmalıdır.

Çatal-Bıçak-Kaşık Yerleşimi

 • Çatal, bıçak ve kaşıklar dıştan içe doğru dizilir. Dolayısıyla kullanırkende bu sıra takip edilmelidir.
 • Tabağın sağında bıçaklar ve kaşıklar bulunur.
 • Tabağın solunda kullanım yerine göre çeşitli boy ve ebatlarda çatallar yer alır.
 • Bunlar tabağa ve birbirine birer santim ara bırakılarak dizilir.
 • Tatlı için kullanılacak bıçak, tabağın ön kısmında bulunur.
 • Bıçakların ağzı tabağı gösterir.
 • Bu takımların oyuk tarafları yukarı doğru bakar.
 • Masada yeterli miktarda çatal, bıçak ve kaşık bulundurulur. Ancak,bunun sayısı her biri için üçü geçmez. Daha fazla kullanılması
  gerekiyorsa, ne ile kullanılacaksa onunla birlikte getirilir.
 • Sadece balık çatalı, kaşığın sağında bulunur.-

Bardaklar ve Sürahilerin Yerleştirilmesi

 • Bardaklar sağdan sola gelecek şekilde küçükten büyüğe sıralanır.
 • İçme suyu sürahilerin içinde masada bulunur ve su bardakları önceden doldurulur.
 • Maden suyu kendi şişesinde sofraya konur.

Peçetenin Yeri

 • Resmi yemeklerde peçetenin yeri servis tabağının içidir.
 • Bunun haricinde ise çatalların solunda bulunur.
 • Bez peçetenin olduğu yerde kâğıt peçeteye gerek yoktur

Diğer Aksesuarlar

 • Her iki servisin arasına birer adet tuzluk,limonluk vb. konur.
  -Şamdanların göz hizasında bulunmamasına dikkat edilmelidir. Göz hizasının altında ya da üstünde olabilir. Şamdanda beyaz renkli,
  akmayan mumlar kullanmak daha uygun olur. Kokulu mumlar yemek masasına konmaz.
 • Sofraya konacak uygun boyutta bir çiçek demeti, görünümü daha farklı ve hoş hâle getirecektir.

Oturma Düzeni

Kim, Nerede Oturur?

 • Davette bulunan ev sahibi ve ev sahibesi karşılıklı otururlar. Eğer birden fazla masa bulunuyorsa aynı masaya oturmazlar.
 • Davette ev sahiplerinin sağ ve sol yanları en seçkin misafirlere ayrılan şeref yerleridir. Ancak sağ taraf soldan daha değerlidir. Buna göre oturma düzeni şöyle oluşur: En seçkin erkek konuk, ev sahibi hanımın sağına; en seçkin kadın konuk ise, ev sahibi bayın sağında oturmalıdır.
 • Şeref yerleri dışındaki yerler davetlilerin yaşı ve sosyal durumlarına bakılarak belirlenir.
 • Farklı meslek gruplarından oluşan, sosyal seviyeleri birbirine eşdeğer davetliler arasında masaya yerleştirme zorluğu yaşanıyorsa bu
  durumda yuvarlak masa tercih edilmelidir.
 • Ev sahibi beyin eşi bulunmuyorsa, karşısında en seçkin kadın oturur.Aynı durumdaki ev sahibi hanımın karşısında babası, kardeşi başta olmak üzere en yaşlı akrabası yer alır.
 • Aile içinde düzenlenen bir yemek davetinde oturma şekli şöyle olur:
 • Ev sahibi hanım; eşinin babasını sağına, kendi babasını soluna oturtur.
 • Eğer sofrada büyükanne ve büyükbaba varsa bu yerlere onlar oturur.
 • Diğer aile fertleri (amca, dayı, hala, teyze…) yaş durumu göz önüne alınarak sıralanır.

Servis Sırası Nasıldır?

 • Servis yapılacak ilk kişi, ev sahibi beyin sağında oturan, onur konuğu
  olan, hanımdır. Daha sonra şu sırayla servis yapılır:
  Ev sahibi beyin solunda oturan hanım,

Öncelik sırası gözetilerek diğer hanımlar,

 • Ev sahibi hanım,
 • Ev sahibi hanımın sağında oturan, onur konuğu olan bey,
 • Ev sahibi hanımın solunda oturan bey,
 • Öncelik sırasına göre diğer beyler,
 • Ev sahibi bey.

Yemek Yerken Dikkat Edilecek Kurallar

Genel Kurallar

 • Tabağınıza yiyebileceğiniz miktarda yemek almaya özen gösterin.
 • Yemeğin tuzsuz olduğu anlaşılmadan, yemek tadılmadan önce, tuz kullanılmamalıdır.
 • Yemek ne çok yavaş ne de hızlı hızlı yenmelidir.
 • Yemekte tiksindirici şeylerden konuşmayın.
 • Yemeğinizde kötü bir sürprizle karşılaşmışsanız ve istemediğiniz bir şey çıkmışsa (saç, taş vb.) kimseye belli etmeden yok edin.
 • Size sunulan yemekler koklanmaz.
 • Oturma şekli olarak; dirsek ve kol masaya dayanmaz, sadece bilekler masanın kenarına değebilir. Ancak, kollar fazla açılarak yanınızda bulunanların alanı daraltılmaz. Ayaklar karşıya uzatılmaz.
 • Ağzınızda yemek varken konuşulmaz, gülünmez.
 • Ağzınıza aldığınız lokmayı başkalarının görmemesi gerekir. Bunun için de ağzınız kapalı çiğnemelisiniz.
 • Ağzınıza gelen kemik, kılçık vb. şeyleri tabağınıza bırakın, sofra örtüsüne değil.
 • Yemek doğrudan servis tabağından yenmez. Önce kendi tabağınıza almanız gerekir.
 • Yemek esnasında olumsuz, tartışma çıkarıcı konuşmalardan kaçınılmalıdır. Kötü haber ve olaylardan söz açılmamalıdır. Mutlu ve
  huzur verici bir konuşma ortamı oluşturmak en doğru olanıdır.
  Yemek masasında uzakta bulunan tuzluk, karabiber vb. şeyleri
  uzanarak alıp yanınızdakileri rahatsız edeceğinize, size verebilecek
  birinden isteyebilirsiniz.
 • Sofrada herhangi bir şey içerken höpürdetmek, bir şey yerken ağzı şapırdatmak, yani her halükârda ses çıkarmak sofra kurallarına
  uymaz.
  emek masasında diş karıştırılmaz. Ancak rahatsızlık veren bir durum karşısında bir el ile ağız bölgesi kapatılarak kürdan kullanılır.
  Yemekle ilgili evin hanımına iltifat edebilirsiniz, ancak aşırı düzeyde olmamalıdır.
 • Hoşunuza giden bir yemeği ev sahibinden ikinci kez istemeden önce yemeğin bitmediğinden emin olun.
 • Masada makyaj tazelenmemelidir.
 • Yemek masasında ardı ardına, nöbet şeklinde gelen öksürme,hapşırma gibi istem dışı durumlarda masadan kalkılmalı ve geri
  dönüldüğünde özür dilenmelidir.
 • Sofradan kalktıktan sonra ayakta bir şeyler yemeye, içmeye devam etmek hoş değildir.

Ekmek Yerken

 • Yemek servisi yapılmadan önce ekmek yemeye başlanmamalıdır.
 • Dilimlenmiş olarak ekmek sepetinde bulunan ekmekler elle bölünerek tabağın sol üst köşesinde bulunan küçük tabağa konur.
 • Bıçak, çatal, kaşık vb. temizlemek için ekmeği kullanmayın. Çorba İçerken
 • Çorba içerken kaşığa üflemeyin.
 • Çorba kâsesine ekmek doğramayın.
 • Çorba kaşığını ağzınıza tam sokmayın veya uzakta tutup höpürdeterek içmeyin.
 • Çorba içerken kaşık tamamen doldurulmaz, kaşığın ucuyla içilmez,yan tarafı kullanılır.
 • Çorba bittikten sonra kaşık, sapı kendinize dönük, oyuk tarafı yukarı bakacak şekilde kâseye bırakılır.

Balık Yerken

 • Balık için yemek masasında kendine ait çatal ve bıçağı bulunur.
 • Balığın önce üst kısmı baştan aşağı bıçakla ortadan ikiye bölünür.
 • Her iki parça, balığın ortasında bulunan kılçıktan ayrılarak yenir.
 • Sonra ortadaki kılçık alınır ve altta kalan balığı yemeye devam edilir.
 • Bu arada ağzınıza takılan kılçıklar elle alınarak tabağın kenarına konur.

Çatal-Bıçak-Kaşık Kullanımı

 • Sofrada konuşurken elinizdeki kaşık, çatal gibi gereçleri sallayarak konuşmayın.
 • Yiyeceğinizin hepsini doğrayıp yemeye kalkışmayın, lokmanız bittikçe kesin.
 • Bıçak tutarken işaret parmağınız kesici kısmın sırtında durmalı.
 • Bıçağı ağzınıza götürerek bir şey yemeğin.
 • Et yerken; çatal sol ele alınır, sağ eldeki bıçak yardımıyla et kesilir.

Ayrıca sebze yerken alması zor oluyorsa sağ elimize aldığımız bıçak yardımıyla sol elimizde bulunan çatala doğru sebzeler itilir, böylece zorluk yaşamazsınız.

 • Başkasının bardağı, kaşığı, çatalı kullanılmaz.
 • Yemeğin üzerine eğilmek olmaz. Çatal-kaşık ağza götürülür; ağız,çatal-kaşığa doğru gitmez.
 • Çay, kahve gibi içeceklerin kaşığı kullanıldıktan sonra bardağın içinde bırakılmaz, tabağın iç kenarına konulur.
 • Çorba kaşığı, tabağın içinden dışına doğru hareket ettirilir.
 • Yemek devam ederken çatal ve bıçak, bırakılması gerektiğinde tabağın içine bırakılmalıdır. Ancak gelişigüzel değil de uçları öne
  doğru birleşmiş şekilde, yani ters V şeklinde bırakılır. Bu arada çatalın uçları yukarı bakar. Tüm bu kompozisyon, yemeğin devam ettiği anlamına gelir.
  Büyük restoranlarda veya davetlerde farklı şekillerde bırakılan çatalbıçaklar yemeğiniz bitmeden garson tarafından alınmasına neden olur.
 • Yemek bittiğinde ise çatal ve bıçak, saatin dördü yirmi geçe pozisyonunda, birbirine paralel şekilde tabağın içine bırakılır.

Peçete Kullanımı

 • Peçete, önlük gibi boyuna asılmamalı veya tabağın altına sıkıştırılarak sarkıtılmamalıdır.
 • Peçeteyi dizlerinize serin.
 • Ele bulaşan yemek yalanmaz, peçeteye silinir.
 • Yemek bitmeden masadan kalkmak gerekirse peçete sandalyeye bırakılır.
 • Yemek bitiminde peçeteyi katlamanıza gerek yoktur. Dağınık bir şekilde tabağın soluna bırakabilirsiniz.

Kaynakça:Alıcı,Akın.(2012) Yeni Görgü Kuralları.Elma Yayınevi

Yorum Yapın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *